Frequently Asked Questions | Danelca

Empty

Total: 0,00 €
TV hjemmefra

Frequently Asked Questions

Ja – der er taget højde for at følge de gældende regler for levering af stream, da du som bruger af systemet er under samme regler som lignende produkter som f.eks. SligMedia. BoxTV sælger/leverer en vare, leveret fra tv-distributører i Skandinavien, der overholder de juridiske regler. Derudover er BoxTV oprettet som en distributør/leverandør af tv, som en fællesantenneforening og overholder derfor spansk lovgivning på området, der sorterer under Kulturministeriet.

Ja det kan du sagtens, med en DVD eller harddisk-optager via medfølgende RCA kabel. (Modtageren skal sættes til at passe til dette format i menuen - spørg Danelca via teknik@danelca.com hvordan man ændrer til en mindre end HDMI opsætning). Med en optager som har HDMI skal man sikre sig, at denne kan "loope" signalet til tv’et via en HDMI ind og en HDMI ud fra modtageren, ellers skal man købe en HDMI splitter.

BOX-TV fungerer som en DVD afspiller, eller anden kilde. Den kan kun afspille én udsendelse ad gangen.

BoxTV tilbyder også en stor variation af NET-Radio programmer, dem finder man fra Kanal 1001 til 1700.

Ja – BoxTV har udgang for lyd via phono stik, så den kan tilsluttes højttalersystemer eller andre musik anlæg med en AUX indgang.

Svar 1. Hvis du modtager din bredbåndsforbindelse via en udbyder som leverer dette til dit hus trådløst, vil det fungere optimalt, såfremt du har 1Mbit hastighed i gennemsnit pr. hver 60 sek.

Svar 2. Hvis du har udstyr internt i huset som bruger den trådløse forbindelse, vil du få bedre forbindelse via kabel, men signalet til din Box-TV skal blot være 1Mbit.

Svar 1. Hvis man kan opnå et så kraftigt forbrug på linien, at der er under 1Mbit ledig for brug af BoxTV, vil denne pause til der igen er god forbindelse.

Svar 2. Nogle firewalls og virus-scannere belaster ved opstart og bruger forbindelsen således, at den stopper al trafik i en periode. Denne slags programmer vil pause BoxTV indtil der igen er nok kapacitet til at se tv.

BoxTV bruger kun 1Mbit af din forbindelse. Derfor, ved en normal bredbåndsforbindelse vil det ikke påvirke din øvrige download, surf og e-mail brug m.m.

Da bredbåndsforbindelser sender data i "pakker", optager BOX-TV udsendelsen og fremsender denne "buffer" forsinket til dig. Hvis din bredbåndsforbindelse ikke har 1 Mbit data i gennemsnit i en 60 sekunders periode, vil den pause indtil den igen har modtaget data fra Danmark/Norge.

Modtageren har en "tvunget" sparefunktion som gør, at hvis der i 4x60 minutter ikke har været foretaget en handling (dette gælder også tryk på fjernbetjeningen), vil boksen gå i besparelses-tilstand. Denne funktion er ikke noget vi vil omgå, da den sparer på ISP-trafik og på modtageren såvel som routeren.

Vores kunder tror ofte at IPTV og parabol/radio kan have samme funktioner, men sådan fungerer det ikke. 

IPTV er en passiv tjeneste, hvor vi har en server som har lyd- og billedfiler liggende.

I menuen vælger du Opsætning > Forskelligt. Hvis Dune modtageren anmoder om en opdatering, bør der ikke være noget problem at køre opdateringen, men for versioner tidligere end -B3, kan du der være en opdatering, der fjerner appen TVonIP. Denne opdatering bør kun udføres indenfor vores telefontid, så vi kan hjælpe dig med at gendanne evt. tabt app.

Der er ingen opdateringsproblemer med versionerne —B5 til —B6. Alle automatiske eller manuelle opdateringer kan udføres uden problemer.

Enhver opdatering kan foretages. Hvis boksen foreslår en opdatering, kan du vælge ja/udfør.

Hvis versionen er 0.2.14-r8 eller nyere er der ingen fordele ved at køre denne opdatering. Version 0.214-r8 eller nyere vil sætte modtageren til at køre med HLS.

Der er ikke behov for automatiske eller manuelle opgraderinger til denne modtager.

Hvis du oplever problemer med Tornado, skal du trykke på hjem > indstillinger. Her skal du vælge 3 (Indstillinger), og vælge 1 (System). Herefter skal du vælge “Opdater Firmware" tryk på OK to gange for at starte opdateringen - lad modtageren køre opdateringen i 5 -10 minutter uden at slukke modtageren.